Õige tollikoodiga võib kokku hoida tuhandeid eurosid

Agnes Luhakooder, Skildeni tollinõustaja

Tehnika- ja paljud muud kaubad arenevad kiiremini kui seadused. Õigesti valitud kaubakood võib aidata ettevõtetel tuhandeid eurosid kokku hoida ning võimaldab ka enammakstud tollitasusid kahe aasta jooksul tagasiulatuvalt tagasi taotleda.

Kuna tehnika areneb kiiresti, ei jõua tolliseadused  ning -praktika selle arenguga alati kaasas käia. Ettevõtjal on aga kasulik oma kaubale kohaldatavad reeglid endale väga hästi selgeks teha. Minu praktikas üks suuremaid juhtumeid oli, kus kauba klassifitseerimiskoodide muutmise tulemusel hoidsid kolm ettevõtet kokku 50 000 eurot – kuid analoogseid väiksemaid kokkuhoiukohti näen oma töös tihti.

Rahvusvahelise kodeerimissüsteemi aluseks on harmoneeritud süsteem (HS), mida rakendab üle 200 riigi kogu maailmas ning mida haldab Maailma Tolliorganisatsioon (WCO). HS sisaldab tõlgendamise üldeeskirju, mis määratlevad, kuidas kaupu klassifitseeritakse. Kaupade impordil väljastpool ELi tuleb kaup klassifitseerida ELi integreeritud tollitariifistiku TARIC nomenklatuuris. See on 10-kohaline liigendatud kood, mille kuus esimest numbrit tulenevad HS-st. TARIC kood ühendab kõiki ELi tollitariifi-, kaubandus- ja põllumajandusalaste õigusaktidega seotud meetmed. TARIC koodi alusel tollideklarant deklareerib kauba ja arvestab maksud.

Näide fototehnika valdkonnast, kus on viimastel aastatel laiemalt kasutusele võetud kaamera stabilisaatorid (gimbalid), mida on õige ja ka soodsam deklareerida koodiga 8479899790 (tollimaks 1,7%), kuid palju märgitakse tollitavale kaubale pigem kaamerastatiividele ette nähtud koodi 9620001000, millega deklareerimine on kallim (tollimaks 3,7%). Antud näite ja paljudel muudel juhtudel sõltub õige kaubakoodi valik ka toote tehnilisest lahendusest, mida kõige paremini teab toote tellija ise. Seetõttu ei pruugi alati ka Maksu- ja tolliameti klassifitseerimise spetsialisti poolt soovitatav kaubakood olla õige.

Veel keerulisem on õige tollikoodi valimine juhul, kui tegemist pole konkreetselt nimetatava kaubaga, vaid komponentidest kokku pandava tootega. Eestis toodetud elementsaunu üle kogu maailma saunu eksportiv Iglucraft saaks oma saunakomponente deklareerida 28 erineva tollikoodiga. Nende seast õige välja valimine eeldab põhjalikku eeltööd ja võib tunduda tülikas, kuid õige klassifikatsioon võib aidata raha oluliselt kokku hoida või vältida tasumata tollimaksust tulenevaid riske.

Kuigi HS-koodid ning klassifitseerimise reeglid on rahvusvahelised, tekib aegajalt segadus kaubakoodi määramise reeglite erinevast tõlgendamisest.  Näiteks Eestist USA-sse tooteid tellinud kliendi tolliagent deklareeris kauba teise koodiga, kui see Eestist teele pandi, mille tõttu tekkis importijal suurem maksukohustus. Need näited pole üksikud pretsedendid – analoogseid tollitasude kokkuhoiukohti on pea kõigil puidu-, metalli- ja masinatööstustel, aga ka elektroonika- ja robootikavaldkonnas.

Mis saab siis, kui imporditav kaup sai vale kaubakoodiga (kõrgema tollimaksuga) deklareeritud? Deklareeritud kaubalt on vastavalt seadusele tagasiulatavalt kahe aasta jooksul võimalik taotleda ka enammakstud tollitasude tagastamist.

E-kaubanduse osakaal kasvab ja see muudab tollireeglite tundmise järjest olulisemaks nii kaupu importivate kui eksportivate ettevõtete jaoks. Klassifitseerimiskoodi valikul tasub nõu küsida tollimisega igapäevaselt kokku puutuvalt eksperdilt, kes tunneb konkreetse tootja või tööstuse valdkonda, sest logistikaettevõtted ja EMTA nõustajad ei pruugi kõikide valdkonnauuendustega kursis olla.

Võta ühendust

Agnes
Luhakooder

Tollivaldkonna ekspert
Telefon

+372 558 5275

Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond. Toetuse summa: 14 304 EUR

Projekti kirjeldus: veebilehe loomine, trükiste ja turundusmaterjalide koostamine.

Projekti eesmärk on ettevõtte visuaalse identideedi väljatöötamine.

Projekti elluviimine tugevdab ettevõtte positsiooni tollivormistuste lahenduste ning tollialase konsultatsiooni pakkujana.

© 2021 Skilden OÜ